Naši pracovníci

Miroslav Marek, ředitel školy, 602 174 890, gpb@interdata.cz
Radomíra Kreibichová, zástupkyně ředitele, 737 946 348, kreira@seznam.cz
Petra Procházková, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně a metodička prevence, 774 892 654, kusetka@seznam.cz
Ivana Marková, ŠVP koordinátor a kontaktní pracovník pro ŠPZ, 728 823 504, ivca.markova@seznam.cz

ADÁMKOVÁ Marcela, 721 364 474
BERNÁŠEK Jakub, JakubBernasek@seznam.cz
JANÉSKOVÁ Kateřina, katerin.janes@gmail.com
ČURGALIOVÁ Dana, danacurgaliova@seznam.cz 
HOŠTIČKOVÁ Jana, jhost@seznam.cz
KOPŘIVOVÁ Jitka, KoprivovaJitka@seznam.cz
NOVOTNÁ Hana, novo.hanka@seznam.cz
OTÁHAL Milan, milanotahal@seznam.cz
ŠPISOVÁ Jaroslava, spolekkolemdokola@seznam.cz
ŽEBROVÁ Iva, zebrovaiva@seznam.cz