Žáci a aktivity

Ve školním roce 2017/2018 jsou počty žáků školy následující:

  • Přípravný stupeň základní školy speciální - 0
  • Základní škola - 29  (ZŠ + ZŠ prakt.)
  • Základní škola speciální  - 10
  • Kurs k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální - 0
  • Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) - 1
  • Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) - 4

Mimoškolní aktivity, které jsou žákům k dispozici:

  • divadelní kroužek
  • andragogické dovzdělávání (starší mládež a dospělí lidé si mají možnost doplnit své vzdělání)

Žáci školy mají možnost zúčastňovat se se svými pedagogy nejrůznějších výstav, besed, sportovních akcí, školních výletů, kulturních akcí, vlastivědných a přírodovědných exkurzů, přednášek. Jednou do roka vyjíždí žáci s třídními učiteli na týdenní pobyty na rozličná místa České republiky. Dvakrát do roka pořádá škola prodejní výstavu výrobků žáků a divadelní vystoupení.

Dále poskytujeme:

  • speciálně pedagogické praktikum pro žáky s vývojovými poruchami učení ze ZŠ z Dolní Poustevny (dyslexie, dyskalkulie, atd.).