Jsme Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové. Zřizovatelem subjektu je spolek BABKOVA SPOLEČNOST, jehož dominantním cílem je habilitace osob ohrožených institucionalizovanou péčí. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

 

Od roku 1996 poskytujeme vzdělávací služby rozsáhlému spektru žáků a široké veřejnosti, která má zájem o vzdělávání kombinací metod školy klasické s alternativními metodami. Jednoznačně preferujeme individuální přístup (viz. také Vzdělávání).

 

Našimi žáky jsou děti se specifickými poruchami učení a chování, s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad, žáci s diagnózou autismus i žáci z řad tzv. "normální zdravé" populace. Třídy tvoří přirozenou heterogenní skupinu (nikoliv ve smyslu "inkluze po česku", kterou považujeme za paskvil), kde jsou děti vzdělávány pospolu (plní různé vzdělávací programy různých ročníků napříč spektrem PŠD) nehledě na jejich "míru inteligence", povahu handicapu či věk žáka.

 

Na dítě pohlížíme jako na jedinečnou a neopakovatelnou individuální osobnost, která zde získává, v rámci našich možností, optimální podmínky pro zdravé sebevědomí, prostor pro vlastní názor a vlastní seberealizaci. Žáky neznámkujeme.